Βιογραφικό

Τελειόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Άσκηση Ιατρικής στο Λονδίνο επί 30ετίας.
Ειδίκευση και άσκηση της Παιδιατρικής στο Λονδίνο. 
Ειδίκευση και άσκηση της Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής στο Λονδίνο. 
Άσκηση της Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής στην Θεσσαλονίκη.


Ο ιατρός επικεντρώνεται στην ολιστική ιατρική, well-being, healthy lifestyle, διατροφή, άσκηση και πρόληψη.